Responsible Travel Tour 2017

Với sứ mệnh: “Hành động để đem lại lợi ích tốt nhất, bền vững nhất cho môi trường, cộng đồng, khách hàng, đối tác và các thành viên Công ty”. Qua nhiều năm phát triển sản phẩm gắn liền với các hành động có trách nhiệm, Indochina Junk tiếp tục các hoạt động, dự án…