Chuyến xe Đông Dương – Vui Tết đoàn viên

Những ngày làm việc cuối cùng của năm Đinh Dậu, những nhân viên ở lại phục vụ khách hàng trưa ngày 30 Tết đã lên xe trở về với gia đình. “Chuyến xe Đông Dương – Vui Tết đoàn viên” là chuyến xe ý nghĩa đưa những nhân viên làm việc cuối cùng của năm…