Indochina Junk giới thiệu sản phẩm mới – tàu Nàng Tiên

Từ cuối tháng 6/2018, Indochina Junk bổ sung sản phẩm mới, tàu Nàng Tiên. Cùng với Dragon Bay, đây là con tàu thứ 2 trong đội tàu Indochina Junk, chuyên thực hiện các tour thăm vịnh Bái Tử Long trong ngày với nhiều hành trình linh hoạt và thú vị.